Symposium 2016


SYMPOSIUM VHMF

Van incident naar impact

de menselijke kant van fraude(bestrijding)

21 APRIL 2016 13u00

symposium2016

ZAAL MISSION (MEDIAPLAZA)JAARBEURS UTRECHT

Nog even en robots gaan ons werk overnemen. Robotisering is tegelijkertijd schrikbeeld en wenkend perspectief. Tenslotte zijn robots razendsnel, onvermoeibaar en maken zij geen fouten. Waarom dan nog een symposium gewijd aan de menselijke kant van fraude(bestrijding)?
Omdat fraude mensenwerk is en het bestrijden van fraude evenzeer. En natuurlijk is de automatisering in toenemende mate behulpzaam bij het ontdekken en ontrafelen van fraudepatronen, maar (voorlopig?) blijft fraude(bestrijding) mensenwerk. Medewerkers van de Belastingdienst zijn net gewone mensen. Om hun werk goed te kunnen doen moeten zij in hun kracht gezet worden, lol in hun werk hebben en de drive hebben om samen een goed resultaat neer te zetten. Professionele ruimte is daarbij onmisbaar – daar zijn we het snel over eens - maar wat verstaan we daar precies onder?
Sjoemelen met je belastingaangifte is minstens net zo menselijk, volgens sommigen een volkssport. Dat varieert van de waarheid een beetje geweld aandoen tot het bewust grootschalig de boel proberen te tillen. Wat beweegt een fraudeur en hoe kunnen wij daarop inspelen?

Dag in, dag uit proberen we met z’n allen ervoor te zorgen voor een redelijke en rechtvaardige belastingheffing c.q. verstrekking van toeslagen. Dat vraagt inzicht in ons eigen handelen, maar evenzeer in de psychologie van (andere) burgers en bedrijven. Wat drijft mensen in hun fiscale doen en laten en hoe zetten we onze toezichtcapaciteit zo effectief mogelijk in? Kan ‘theorie U’ ons helpen? Hans van der Vlist (onze dagvoorzitter) én Hans Leijtens vinden van wél en lichten graag een tipje van de sluier op.
Directeur-generaal Hans Leijtens maakt ons deelgenoot van zijn ervaringen in zijn eerste 100 dagen bij de Belastingdienst. Omzien in verwondering, maar hopelijk ook in bewondering!
Want er gebeuren heel wat mooie dingen. In een drietal interviews met collega’s zoomt Hans van der Vlist in op de bijzondere aanpak waarmee zij succes hebben geboekt.

Adriaan Denkers werkte vóór de VU een aantal jaren bij de FIOD. Hij kent de dienst dus van binnenuit. Zijn stelregel: medewerkers van de Belastingdienst zijn nét gewone mensen. Vanuit de wetenschap houdt hij ons een confronterende spiegel voor.

Hans van der Vlist tenslotte brengt strategie, praktijk en wetenschap op één lijn en vertaalt incidenten in impact, zodat deelnemers geïnspireerd huiswaarts keren.

Wij wensen u een boeiend symposium!

De symposiumcommissie VHMF