Nieuwsbrief 20200930

Geachte leden,

In deze nieuwsbrief gaan we in op het webinar dat de VHMF op op 27 oktober organiseert. Het webinar heeft als thema “Bouwen aan vertrouwen” en staat onder leiding van Leo Stevens. Kort geleden heeft het bestuur gesproken met de afdelingsvoorzitters over de wijze waarop we in deze tijd een jaarvergadering kunnen organiseren, waarbij ondanks het feit dat we geen fysieke bijeenkomst houden, we toch in gesprek kunnen zijn met onze leden. We hebben daarvoor de vorm gekozen die we hieronder bespreken. Tevens is er een uitbreiding gekomen op het CAO-voorstel dat wij u eerder voorlegden.

VHMF Webinar: Bouwen aan vertrouwen! Hoe nu samen verder? '

Bouwen aan vertrouwen' is het thema dat de Vereniging voor Hogere ambtenaren bij het ministerie van Financiën (VHMF) op 27 oktober organiseert van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom en kan via de chatfunctie interactief meedoen. Onder aanvoering van prof. dr. Leo Stevens zoeken deelnemers naar antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat belastingplichtigen, toeslaggerechtigden, politiek én medewerkers weer vertrouwen krijgen in de Belastingdienst? Leo Stevens praat met Hans Vijlbrief, Staatssecretaris van Financiën, Fons Overwater, Voorzitter van het Register Belastingadviseurs , Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, Steven van Eijck, voormalig Staatssecretaris van Financiën, en Tiny Beks, directeur Vaktechniek Belastingdienst over resp. herstel van vertrouwen, de menselijke maat en cultuur.

Voorafgaand aan dit wordt op dinsdag 21 oktober een korte film op de VHMF website gepubliceerd waarin voormalig directeur-generaal Joop van Lunteren zowel ingaat op de oorzaken van het teruggelopen vertrouwen, als op de sterke organisatiepunten van de Belastingdienst in het verleden. Nico Mol, plaatsvervangend directeur Belastingdienst MKB Noord Oost Nederland, spreekt over de kwalitatieve kracht en mogelijkheden van de huidige medewerkers en organisatie.

In de Informatief, die binnenkort op uw mat valt, kunt meer lezen over het webinar.

Nog meer over het symposium vindt u hier, waar u zich ook kunt aanmelden. (klik hier)

ALV 2020 

In dit bijzondere jaar is het helaas onmogelijk gebleken om een "gewone" ALV te houden. Het ligt in de verwachting dat dit in 2020 ook niet op een reguliere manier gaat lukken. Het bestuur van de VHMF heeft besloten om toch een ALV te organiseren die recht doet aan het DNA van onze vereniging. Dat willen we door zo veel mogelijk aan te sluiten bij het doel van onze vereniging, en vooral u, onze leden, aan het woord te laten.

Wij hebben daartoe met de afdelingsbesturen besloten om de ALV getrapt uit te voeren. Het voordeel van een getraptheid is dat er een invulling wordt gegeven aan het netwerk en kennisdeling. Dat wil zeggen, de afdelingen organiseren door het land een aantal bijeenkomsten. Vanuit deze afdelingsbijeenkomsten zullen vervolgens per afdeling twee leden afgevaardigd worden om, samen met het hoofdbestuur waarschijnlijk eind november een ALV te houden. Een aantal afdelingsvergadering zal virtueel zijn, een aantal zal mogelijk coronaproof fysiek gehouden worden. U heeft de keuze om daar deel te nemen in de afdeling van uw keuze. Bij deze regionale bijeenkomsten zal het hoofdbestuur vertegenwoordigd zijn.

Het bestuur legt de formele besluiten aan alle leden voor door middel van een stemming via e-mail, wettelijk bestaat de mogelijkheid bestaat om een ALV op afstand met elektronische ondersteuning te houden. Daarbij is de mogelijkheid tot het stellen van vragen via de regiobijeenkomst of elektronisch vanzelfsprekend.

Het bestuur hoopt op deze wijze zowel de formele als de materiële zaken, dus vooral ook het gesprek met de leden, op een in deze bijzondere tijd passende wijze vormgegeven te hebben. Daarbij geldt wel dat we de eventuele nieuwe regels omtrent Corona nauwlettend in de gaten zullen houden.

CAO

Op 3 september jl. zijn de leden van de CMHF, waaronder de VHMF op basis van de uitkomst van onze eigen stemming onder onze eigen leden, akkoord gegaan met het cao-resultaat zoals dat voor de zomervakantie was bereikt. Tijdens de vergadering van de CMHF werden er wel vragen gesteld over de situatie van het thuiswerken. Algeheel gevoelen was dat die situatie onvoldoende –financieel- geregeld was. Er is toen de lijn gekozen dat, ondanks het feit dat men akkoord was met het reeds voorliggende, nog een poging gewaagd kon worden om, gezamenlijk met de andere bonden, een thuiswerkvergoeding af te spreken. Zo mogelijk zou tevens iets voor de niet-thuiswerkers geregeld kunnen worden.
Welnu, deze poging is succesvol geweest en heeft geleid tot aanvullingen van het cao-resultaat op deze punten. De volledige tekst van het aangepaste Onderhandelaarsakkoord treft u hier aan.

Met betrekking tot de thuiswerkvergoeding is een eenmalig bedrag afgesproken van €363,- voor 2020. Dit bedrag gaat via de werkkostenregeling en is dus netto. Het bedrag is tot stand gekomen op basis van berekeningen van het NIBUD en is naar rato van dienstverband en –tijd.
Voor volgend jaar gaan partijen trachten te komen tot een meer structurele regeling naar aanleiding van de cao-afspraak over hybride werken.

Voor niet-thuiswerkers is getracht een weg te vinden via het bewust belonen instrument. Dit instrument is van de medezeggenschap samen met de bestuurder, maar geeft wel een “haakje” aan het DGO om toe te zien op de uitvoering. Idealiter was een bedrag overeen te komen in de cao samen met de thuiswerkvergoeding. Dit was voor de werkgever een onbegaanbare weg, omdat dat zou leiden tot een hoger cao-bod. Kortom, deze constructie middels het bewust belonen instrument is het maximale wat we voor deze groep hebben kunnen betekenen en hangt af van de per departement te maken afspraken. Bonden gaan nog wel proberen hier een lijn in te trekken. Gelet op de eerdere besluitvorming binnen de sectorraad, brengt het bestuur van de CMHF de cao niet wederom in stemming.

Ondersteuning Suriname?

Het bestuur heeft een verzoek ontvangen onder de leden navraag te doen naar de belangstelling om, gelijkend op het vroegere Programma Uitzending Ambtenaren, gepensioneerde Nederlandse ambtenaren te laten te adviseren voor de concrete invoering van BTW in Suriname. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dat laten weten aan onze secretaris. De secretaris deelt dan uw gegevens met de aanvrager.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

Nieuwsbrief 20200721

Op 6 juli hebben de vier bonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Het onderhandelingsresultaat treft u hier aan. De CMHF legt het resultaat voor aan zijn leden, waaronder de VHMF. De VHMF op zijn beurt legt het onderhandelingsresultaat binnenkort voor aan u. Hierover ontvangt u deze zomer een aparte mail.

Nieuwsbrief 20200228

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

 

Ik heb de eer om u namens het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën uit te nodigen voor ons jaarlijks symposium. Het thema dit jaar: "Circulair toezicht: een nieuwe kans voor handhaving? Hoe nu samen verder? "

U ontvangt daarvoor binnenkort een "echte" uitnodiging om als gast van onze vereniging hieraan deel te nemen. Daarbij ontvangt u tevens de symposium special van ons periodiek Informatief met artikelen die een tipje van de sluier rondom het thema oplichten.

Omdat de zaal een beperkte capaciteit heeft en wij niet willen dat u straks achter het net vist, informeren wij u vroegtijdig.

Het symposium vindt plaats op donderdag 23 april in de Julianazaal van de Jaarbeurs in Utrecht. Aanvang om 13u00 met een afsluitende borrel rond 16u45 .(klik hier om het in uw agenda te zetten )

Een korte beschrijving van het programma en de sprekers:

Toezicht & handhaving: een complexe wereld!

Teusjan Vlot (algemeen secretaris/hoofd bureau Inspectieraad)

Internationaal & samenwerking: een veelzijdig gebied

Frank Heijmann (hoofd handelsrelaties Douane)

Vertrouwen & Maatschappelijke context: hoe zit dat?

Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd)

Pitch: Algoritmen - toezicht en vertrouwen

Martijn Hartog (senior advisor CIO)

Pitch: Toezicht & risicogericht werken

Ewald de Bruijn (onderzoeker Algemene Rekenkamer)

De menselijke maat & handhaven: ga er maar aan staan!

Hans van der Vlist (directeur ABDTOPconsult, oud SG OCW en oud DG Rechtshandhaving Justitie)

Circulair Toezicht & de vrije rol: een prima uitgangspositie

José Lazeroms (interim directeur-generaal Belastingdienst)

 

Dagvoorzitter Teusjan Vlot, algemeen secretaris/hoofd bureau Inspectieraad

 

Het Bestuur van de VHMF,

 

Paul Soomers

Secretaris VHMF

 

      

Nieuwsbrief 20200225

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

Jaarvergadering en symposium

Op 23 april zijn de jaarvergadering van de VHMF en ons Symposium, dat openstaat voor alle medewerkers van de Belastingdienst, in de Jaarbeurs in Utrecht. Het symposium heeft als titel “Circulair toezicht”. Save the Date! (klik hier). Binnenkort kunt u zich aanmelden.

EP’s van de afdelingen

Onlangs ontving u de VHMF nieuwsbrief. Daarin werd verwezen naar een aantal EP’s van onze afdelingen. Helaas is er in één van de vermeldingen een foutje geslopen. Mede daarom brengen we de EP’s in deze nieuwsbrief opnieuw en iets uitgebreider onder de aandacht.

Noord-Holland/Utrecht

Anders dan in de vorige nieuwsbrief vermeld vindt op 10 maart 2020 de afdelingsvergadering Noord-Holland/Utrecht plaats, in de Belle van Zuylenzaal van het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht. De aansluitende EP, over carrouselfraude, zal worden verzorgd door Carla van Rijn (fiscaal coördinator Coördinatiepunt BTW-fraude bij de FIOD). Inloop 13.00h, aanvang 13.15h. Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zeeland/Noord-Brabant

Op 26 maart organiseert de afdeling Zeeland/Noord-Brabant van de VHMF een lezing met netwerkborrel in de LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg (bij station Tilburg). Keynote speakers zijn Veronique van den Broek en Mascha Hoogeveen over “Vrijworstelen met de BOR: fiscus versus adviseur”. Inloop vanaf 14.30h, aanvang 15.00h. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle medewerkers van de Belastingdienst. Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Drenthe/Overijssel/Gelderland

Eveneens op 26 maart vindt de gecombineerde afdelingsvergadering van de afdelingen Drenthe/Overijssel en Gelderland plaats, om 9.30h in het Roode Hert aan de Hessenweg 41, 7722 PJ te Dalfsen. De EP, ’s middags, bestaat uit een bedrijfsbezoek (maximaal 30 personen) aan een groot en modern distributiecentrum in de regio. Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Friesland/Groningen

Op 19 maart is de afdelingsvergadering van de afdeling Groningen/Friesland. De titel van de EP luidt “De menselijke maat bij de aangifte IB van de belastingambtenaar”. De EP zal worden verzorgd door Dennis Baegen, vicevoorzitter van de VHMF en wordt gevolgd door een discussie. Inloop vanaf 13.00h, aanvang 13.30h in Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, 9712 NR, Groningen. Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Symposium van VCP Young Professionals

Op 5 maart, van 19.00h tot 21.00h uur vindt het symposium van VCP Young Professionals[1] plaats. Het symposium op 5 maart is ook bedoeld als kennismaking met VCP YP zelf. Vertegenwoordigers van Jong Rabo en SWOM zullen uitleggen waarom zij zich bij VCP YP hebben aangesloten. SER-Kroonlid Steven van Eijck spreekt over het jongerenplatform van de SER dat vorig jaar meewerkte aan de verkenning ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019'. Locatie: Rabobank, Croeselaan 18, 3521 AG Utrecht. Jongere leden van de VHMF kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

DGO-Fin-overleg over fiscale verplichtingen

Het volgende Departementaal Georganiseerd Overleg Financiën is voorzien op 14 april. Afgesproken is dan in elk geval de vervolgbespreking te agenderen over het onderwerp fiscale verplichtingen. Dit is nu actueel en urgent gezien de onrust die ontstaan is door discussie in de media over een recente uitspraak. Dit onderwerp is al meerdere malen in DGO-verband aangekaart door de CMHF. De publicatie hierover van eerder deze week op de Beeldkrant Belastingdienst zorgde ook weer voor veel commotie.

Mocht u in de tussentijd in verband met uw aangifte bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor een gesprek met een arbeidsjurist, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We staan voor u klaar!

Van valse start naar doorstart, terugkoppeling gesprek met de Bewindslieden op 19 februari 2020

Op 11 januari heeft de minister met de brief “Versterken besturing Belastingdienst” de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit “de onderdelen Douane en Toeslagen te ontvlechten vanuit de Belastingdienst om deze als bestuurlijk zelfstandige onderdelen te positioneren binnen het ministerie van Financiën”. Met de brief “Pas op, werk in uitvoering”[2] hebben de vertegenwoordigers van de vier vakbonden, waaronder onze CHMF-vertegenwoordiger Dennis Baegen, de minister en de volksvertegenwoordiging geïnformeerd wat volgens de medewerkers van de Belastingdienst meer gaat helpen:
1. Leidinggevenden met kennis van fiscaliteit;
2. Een veilige werkomgeving voor alle medewerkers;
3. Werkende automatisering en
4. Uitvoerbare wetgeving.

Op 19 februari zijn de vertegenwoordigers van de vier bonden op uitnodiging van de minister met hem en de twee staatssecretarissen hierover in gesprek gegaan. Het verslag[3] van dit gesprek, waarin gesproken wordt over “Collectief falen” en ook door de minister een zeer kritische noot is gekraakt, juist ook richting de politiek, eindigde met een oproep van de minister om zo lang als nodig de tegenspraak-functie te blijven vervullen en hem te blijven voeden met signalen.

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

      

[1]Zie https://www.vcp.nl/wp-content/uploads/2020/01/Symposium-VCP-Young-Professionals-voorlopige-programma.pdf

[2]Zie http://cmhf.nl/workspace/uploads/20200204-brief-bonden-aan-minister.pdf

[3]Zie http://cmhf.nl/workspace/uploads/20200219-SCO-nieuwsbrief-bewindsliedengesprek.pdf

Nieuwsbrief 20190301

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

 

Op 23 april is het jaarlijkse VHMF-symposium met daaraan voorafgaand onze algemene ledenvergadering. Reserveer die dag in uw agenda, want binnenkort krijgt u de gelegenheid om u in te schrijven voor het symposium. De volgende Informatief staat alvast boordevol interessante artikelen die u voorbereiden op het symposium. Volgende week ontvangt u alvast een speciale enquete!

ALV en statuten
Het bestuur is bezig met de voorbereidingen voor de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren), en dit zal op de volgende ALV uitgebreid besproken worden. Zo nodig zullen wij vooraf met een statutenwijziging kunnen komen.

WNRA-special
Begin juni zullen wij een spannende special publiceren over alle ins en outs van die WNRA. In het najaar van 2019 zullen wij op diverse plaatsen in Nederland voorlichting komen geven.

#goedpensioen
De gezamenlijke bonden zijn hard bezig met de voorbereiding van acties voor een goed pensioen. De VCP werkt samen met het CNV en de FNV hard om deze acties vorm te geven en alle sectoren aan te sluiten bij de #goedpensioen beweging. De speerpunten die daarbij zijn geformuleerd zijn de volgende:
• de fiscale “boete” op eerder stoppen afschaffen;
• de AOW-gerechtigde leeftijd bevriezen op 66 jaar;
• zorgen dat pensioenen hun koopkracht behouden (inflatiecorrectie);
• regelen dat flex en ZZP pensioen kunnen opbouwen.
Daarom gaan we in gezamenlijkheid met andere sectoren actie voeren. Tijdens de actie in december in de Rotterdamse Haven waren verschillende bij de VCP aangesloten organisaties aanwezig. De afsluitende, gezamenlijke actiedag zal in ieder geval plaatsvinden op 18 maart. Laten we hier met elkaar uitstralen dat iedereen gebaat is bij betere pensioenafspraken. Meer informatie volgt spoedig.

Belastingheffing van ondernemers
Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor een VHMF-stuk over de belastingheffing van ondernemers en de controleerbaarheid van die belastingheffing. We hebben een aantal zaken besproken en gaan wat onderzoek verrichten.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF