Informatief 69 is uit

Onze leden hebben inmiddels de informatief 69 thuis ontvangen. In het voorwoord kijken we onder andere vooruit na de blog over de AD en we bespreken de CAO en het aflopen van het sociaal flankerend beleid. Onze inspanningen om de invorderingsproblematiek voor het voetlicht te krijgen lijken vruchten af te werpen. Andere onderwerpen zijn: het verhogen van de griffierechten, een beeld van de ambtenaar en een voorschot op het symposium 2012. Sta versteld bij het lezen van "Verhouding belastingambtenaar en fiscus". 
...van het vak!