Nieuwsbrief 20200320

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

We willen u als VHMF niet overvoeren met nieuwsbrieven, maar sturen u toch de tweede nieuwsbrief in korte tijd. Gisteren moesten we helaas de ALV en het symposium afzeggen voor 23 april (nieuwe datum: oktober/november), vandaag is er meer nieuws op het gebied van de rechtspositie.

Integriteit en aangifte

De afgelopen tijd hebben onze CMHF-vertegenwoordigers zich in en buiten het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO Financiën) ingezet voor meer duidelijkheid over de positie van de belastingambtenaar bij het maken van vergissingen in zijn of haar eigen aangifte. We merken dat dit onderwerp leeft bij onze leden en hebben hieraan in de Informatief en in onze nieuwsbrieven regelmatig aandacht besteed. In bijgaande nieuwsbrief van de vier bonden worden, onder de noemer “Aangifte zonder angst” de nieuwe regels rond integriteit en aangifte neergezet. In het kort:

  1. Geen aparte registratie en behandeling van belastingambtenaren meer;
  2. Als er iets mis zou zijn met een aangifte wordt dat eerst besproken in een commissie waarin ook een vakbondsvertegenwoordiger zit;
  3. Er is een loket om problemen bij de aangifte te voorkomen.

Tevens verscheen vorige week het eindrapport van de commissie Donner over Toeslagen. De nieuwsbrief van de vier bonden besteedt daar ook aandacht aan.

Toeslagen

Uit het rapport van de commissie Donner blijkt eens te meer hoe belangrijk de uitvoering is, zeker bij strenge regels. Maar ook: hoe belangrijk uitvoerders, zoals onze leden zijn - en hoe belangrijk het is om de uitvoerders voldoende vrijheid te geven bij de uitvoering van hun taak. Uit het rapport blijkt daarnaast hoe belangrijk het voor diezelfde uitvoerders, management én werkvloer, is om zich dagelijks te realiseren hoe diep zij in kunnen grijpen in het leven van burgers en daarom bewust bij elke beslissing het belang van het algemeen af te wegen tegen het belang van de burger. Juist als je niet alles kúnt doen, moet je zorgvuldig afwegen wat je wél doet.

CHMF-nieuwsbrief over het DGO Financiën

De CMHF heeft overigens sinds kort een eigen nieuwsbrief over het DGO Financiën, waarvoor u zich kunt inschrijven. U ontvangt de vakbondsberichten dan sneller en vollediger. Gebruikt u hiervoor de volgende link https://laposta.nl/f/ss3nxgmfp536

 

Klik hier voor de vierbonden brief.

Het Bestuur van de VHMF,

Paul Soomers

Secretaris VHMF