Het Bestuur

Samenstelling van het bestuur per 21 april 2022:
 
Voorzitter mr. J. Glazenburg  
Secretaris P.M.H. Soomers  
Penningmeester D. Baegen (a.i.)  
Vice-voorzitter D. Baegen  
     
Leden mr. R.H.J.A. Roodenrijs  
  F.A. van Wuijckhuise RE RA  
 
Contactpersoon rechtspositie en medezeggenschap:
  D. Baegen  
 
Redactie informatief:
  T.W.M. Kaspers  
  informatief@VHMF.nl  
 
Correspondentie: Ledenadministratie  
Paul Soomers Frank van Wuijckhuise  
De Meent 9    
6921 SE DUIVEN    
secretaris@VHMF.nl ledenadministratie@VHMF.nl  
 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 40538272.

 

...van het vak!