Nieuwsbrief 20200316

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

 

Gisteren zijn aanvullende maatregelen voor heel Nederland tegen de verspreiding van het Corona-virus bekendgemaakt. Die maatregelen hebben veel impact op ons: ook medewerkers van de Belastingdienst worden opgeroepen zo veel als mogelijk thuis te werken en mensen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Daarnaast worden alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen afgelast. Zie voor alle maatregelen de nieuwsberichten op rijksoverheid.nl

 

Ongeacht de details van de nu genomen maatregelen is duidelijk dat iedereen een bijdrage moet leveren in deze crisisperiode. Wij kunnen ons ook voorstellen dat er meer maatregelen genomen zullen worden.

 

Gezien de ernst van de mogelijke gevolgen besluit het het hoofdbestuur om tot nader order, maar in ieder geval tot en met 6 april, geen bijeenkomsten van de VHMF te laten plaatsvinden. De tot die tijd geplande (afdelings-)bijeenkomsten zijn afgelast.

 

Met betrekking tot de ALV en het symposium op 23 april zijn nog geen besluiten genomen.

 

Wij houden u op de hoogte en vragen begrip voor bovenstaande,

 

Het Bestuur van de VHMF,

 

Paul Soomers

Secretaris VHMF