Nieuwsbrief 20191109

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

Op 10 september heeft de CMHF een brief gestuurd aan de SG, Manon Leijten, naar aanleiding van de blog van de DG Jaap Uijlenbroek waarin een integriteitscasus werd besproken. U kunt zich dat vast nog herinneren. Naar aanleiding van deze brief hebben we veel ondersteunende reacties ontvangen, ook van leden die concreet willen meedenken en meehelpen. Dank daarvoor.

In de link hierna treft u aan het antwoord op onze brief [klik hier]. Wij verzoeken u dit aandachtig te lezen. Wellicht is het goed om vooraf op te merken dat het antwoord is geschreven door de DG Jaap Uijlenbroek, namens en op verzoek van de SG. Wat in de brief verwoord is, is dan ook het departementale standpunt. De CMHF heeft dit in het DGO van 22 oktober bij navraag bevestigd gekregen.

Het bestuur van de VHMF heeft de volgende reactie.
"Wij zijn blij met de bevestiging van ons standpunt dat voor de medewerker van het Ministerie van Financiën geen andere fiscale regels gelden. We zijn tevreden dat wij de bevestiging hebben gekregen dat een disciplinair traject niet aan de orde is indien een fout wordt hersteld. Vergissen is menselijk, vergissen mag.

Dat laat onverlet dat wij ook weten en begrijpen dat heel soms een fiscale handeling van een medewerker voor het Ministerie van Financiën als werkgever tot onoverkomelijke bezwaren kan leiden. Daarom zijn wij blij dat er een departementale handreiking is aangekondigd. Die handreiking zal overigens niet alleen met de vakbonden besproken, maar vooral ook afgesproken moeten worden. Helaas is over dat laatste nog geen overeenstemming. En daar maken we ons, zeker gezien de naderende invoering van de WNRA, zorgen over.

Tot slot, dit is een ingewikkeld onderwerp waarbij objectiviteit en transparantie noodzakelijk zijn. De aangekondigde departementale handreiking, inclusief de wederzijdse verwachtingen en mogelijke sancties, zal daarom zo snel mogelijk moeten worden afgesproken."

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF