Nieuwsbrief 20191014

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

In deze nieuwsbrief treft u een aantal zaken aan waarbij de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) zijn schaduw vooruit werpt.

CAO met ingang van 2020

Op de site https://www.caorijk.nl/ treft u de tekst van de nieuwe CAO aan. De CAO vervangt de rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals het ARAR (het Algemeen Rijksambtenarenreglement), die vervallen als de WNRA op 1 januari 2020 ingaat. Deze regelingen zijn waar mogelijk technisch omgezet in bepalingen in de CAO, volgens de uitgangspunten en werkwijze zoals afgesproken in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020. Dit betekent dat de materiële arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren gelijk blijven. Een stemming te houden onder de leden was dus niet nodig, wel hebben we u in een eerder nieuwsbrief gevraagd om de tekst eens door te nemen en eventuele opmerkingen door te geven aan de CMHF. Daarnaast zijn ook de andere afspraken uit die overeenkomst verwerkt in de CAO. De leesbaarheid van de CAO is er ten opzichte van de oude regelingen verbeterd.

Naast de CAO zullen de bepalingen uit het PUB (de Personele Uitvoeringsbepalingen Belastingdienst) worden omgezet naar een zogenaamd Personeelsreglement. Deze omzetting vindt momenteel plaats en zal naar verwachting voor 31 december 2019 afgerond zijn.

Personeelskaart

Via intranet en uw leidinggevende is gevraagd uw Personeelskaart op P-Direkt te controleren. Wij roepen u op dit vooral zo snel en zo secuur mogelijk te doen. Dit is belangrijk voor uw arbeidsovereenkomst die u voor 1 januari aanstaande gaat krijgen.

Als u onduidelijkheden of onjuistheden aantreft, bespreek dit dan eerst en vooral met uw leidinggevende. Komt u er niet uit dan kunnen en zullen wij u met behulp van onze advocaat steunen.

Statuten

Op 29 augustus hebben de Jurjen Glazenburg en Dennis Baegen de nieuwste statuten getekend. We zijn daarmee klaar voor de toekomst. In de statuten (en overigens ook het vernieuwde huishoudelijk reglement) komt naar voren wat wij in april op de jaarvergadering met u hebben besproken. U kunt beide stukken vinden op de website van de VHMF. [klik hier]

Reglement Rechtsbijstand

Per 5 september is daarnaast ook het nieuwe reglement Rechtsbijstand door het bestuur goedgekeurd. We hebben dit reglement een stevige update gegeven, en nog beter uitgelegd wat het bestuur voor u kan betekenen en waar onze advocaat Dijkgraaf beschikbaar voor is. Ons advies, lees het eens door en wacht niet tot u het wellicht nodig hebt! [klik hier]

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF