Nieuwsbrief 20190623

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

In deze nieuwsbrief treft u twee onderwerpen aan; de uitslag van de stemming over het pensioenakkoord (en het vervolg) en de consultatieronde voor de nieuwe CAO-tekst Rijk.

Het pensioenakkoord

De VHMF heeft u gevraagd om in te stemmen met het pensioenakkoord. 517 leden hebben VOOR en 71 leden TEGEN (88% voor, 12% tegen) gestemd. Daarop heeft het bestuur van de VHMF de CMHF laten weten dat de VHMF instemt met het pensioenakkoord. Ook de overige leden van de CMHF konden, op één na, instemmen met het principeakkoord. De stemming van de CMHF is op 18 juni in het Algemeen bestuur van de VCP overgebracht.

Daarbij zijn ook de piketpalen aangegeven, waarbinnen volgens de CMHF de uitwerking van het principe-pensioenakkoord door de Stuurgroep zal moeten plaats vinden:
- open stelsel oftewel solidariteit tussen generaties (nieuwkomers/zittend);
- mogelijkheid van uitsmeren van kortingen over een aantal jaren;
- het opnemen van een ambitieniveau (x percentage van het middelloon - 80% is prima ambitie);
- het rekenen met een andere rekenrente of rekenrendement (VCP-voorstel);
- adequate compensatie voor de afschaffing van de doorsnee systematiek;
- het stoppen met stapelen van zekerheid op zekerheid, waardoor er in de huidige systematiek er geen reëel zicht is of ontstaat op indexatie.

Vervolgens heeft de Vakcentrale voor Professionals (VCP) ingestemd met het principe-pensioenakkoord. Hiermee kan de uitwerking van het pensioenakkoord een aanvang nemen. Zie http://cmhf.nl/blog/het-pensioenakkoord-een-tussenstap/ en https://vcp.nl/actualiteiten/5183/vcp-steunt-pensioenakkoord/

He bestuur van de VHMF dankt u voor uw stem.

Consultatieronde nieuwe CAO-tekst Rijk

Op https://www.nieuwecaorijk.nl/ is de concept-CAO-tekst gepubliceerd. Deze cao vervangt de rijksbrede rechtspositionele regelingen die vervallen vanwege het inwerkingtreden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020. De vervallen rijksbrede regelingen zijn waar mogelijk technisch omgezet in bepalingen in deze cao, volgens de uitgangspunten en werkwijze zoals afgesproken in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020.

De consultatieronde loopt tot en met 28 juni 2019. De consultatieversie wordt aan de achterban van vakbonden en werkgever voorgelegd, met het verzoek om kritisch mee te lezen op onjuistheden en/of onvolkomenheden. Mocht u onjuistheden en/of onvolkomenheden hebben geconstateerd, dan kunt u deze mailen naar onze CMHF-vertegenwoordiger Jan Hut, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Meer over de Wnra kunt u lezen in het themanummer van Informatief (klik hier). Per ministerie worden reeds bestaande afspraken op ministerie-niveau apart vastgelegd in een personeelsreglement. De tekst daarvan voor het Ministerie van Financiën is nog niet bekend.

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF