Nieuwsbrief 20190401

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

 

Deze week valt de nieuwe Informatief, nummer 91, in uw brievenbus. Vooruitlopend op het symposium op 23 april is het weer een interessant exemplaar geworden, met verhalen van en over ervaren en minder ervaren collega's en een bijdrage van Leo Stevens. Ook stellen de beide kandidaat-bestuursleden, Ruben Chau en Jorgos Sparos, zich voor. U kunt deze Informatief alvast inzien op https://vhmf.nl/informatief

Het thema van het symposium is "Toekomstig toezicht: van kramp naar kracht? Fiscaal Utopia 2023". Waarom 2023 zult u vragen? Dan bestaat de VHMF 150 jaar!

U kunt zich aanmelden voor de jaarvergadering en het symposium via https://vhmf.nl/aanmelden2019

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF