Nieuwsbrief 20190313

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

 

OR verkiezingen
Begin juni zijn de verkiezingen gepland voor de ondernemingsraden (OR). De volgende organisatieonderdelen krijgen een OR: Douane, FIOD, InformatieVoorziening, Particulieren, MKB, Grote Ondernemingen, KI&S, CAP en Toeslagen. De huidige OR Bedrijfsvoering moet nog besluiten over de vertegenwoordiging in de vorm van Corporate Taken. De bestuurder voor de desbetreffende OR is de Algemeen Directeur van die directie. Het stemmen zal digitaal gebeuren gedurende 2 weken.

Als u wilt dat wij goed vertegenwoordigd zijn in de ondernemingsraden, vergeet dan niet om te stemmen!

Nieuwe bestuursleden
Op 23 april is de ALV. De agenda staat al op de website (https://vhmf.nl ) en onze leden kunnen zich natuurlijk als eerste aanmelden! Wij zijn verheugd om op de aanstaande ALV ook twee nieuwe bestuursleden voor te dragen: Jorgos Spanos en Ruben Chau. Lees meer in de aanstaande Informatief die binnenkort bij u op de mat valt!    

#goedpensioen (18 maart)
Op maandag 18 maart zijn (stakings)acties aangekondigd voor een eerlijk pensioen. Deze acties zijn in principe gericht tegen de overheid. De VCP verzorgt de organisatie voor de VHMF/CMHF. Hou de sites in de gaten voor de laatste updates!
http://cmhf.nl/overig/landelijke-manifestatie-op-18-maart-op-malieveld-voor-goed-pensioen/

Natuurlijk hebt u de enquete in de aanloop naar het symposium al ingevuld. Anders hebt u nog tot 16 maart de tijd: klik hier

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF