Nieuwsbrief 20190301

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

 

Op 23 april is het jaarlijkse VHMF-symposium met daaraan voorafgaand onze algemene ledenvergadering. Reserveer die dag in uw agenda, want binnenkort krijgt u de gelegenheid om u in te schrijven voor het symposium. De volgende Informatief staat alvast boordevol interessante artikelen die u voorbereiden op het symposium. Volgende week ontvangt u alvast een speciale enquete!

ALV en statuten
Het bestuur is bezig met de voorbereidingen voor de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren), en dit zal op de volgende ALV uitgebreid besproken worden. Zo nodig zullen wij vooraf met een statutenwijziging kunnen komen.

WNRA-special
Begin juni zullen wij een spannende special publiceren over alle ins en outs van die WNRA. In het najaar van 2019 zullen wij op diverse plaatsen in Nederland voorlichting komen geven.

#goedpensioen
De gezamenlijke bonden zijn hard bezig met de voorbereiding van acties voor een goed pensioen. De VCP werkt samen met het CNV en de FNV hard om deze acties vorm te geven en alle sectoren aan te sluiten bij de #goedpensioen beweging. De speerpunten die daarbij zijn geformuleerd zijn de volgende:
• de fiscale “boete” op eerder stoppen afschaffen;
• de AOW-gerechtigde leeftijd bevriezen op 66 jaar;
• zorgen dat pensioenen hun koopkracht behouden (inflatiecorrectie);
• regelen dat flex en ZZP pensioen kunnen opbouwen.
Daarom gaan we in gezamenlijkheid met andere sectoren actie voeren. Tijdens de actie in december in de Rotterdamse Haven waren verschillende bij de VCP aangesloten organisaties aanwezig. De afsluitende, gezamenlijke actiedag zal in ieder geval plaatsvinden op 18 maart. Laten we hier met elkaar uitstralen dat iedereen gebaat is bij betere pensioenafspraken. Meer informatie volgt spoedig.

Belastingheffing van ondernemers
Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor een VHMF-stuk over de belastingheffing van ondernemers en de controleerbaarheid van die belastingheffing. We hebben een aantal zaken besproken en gaan wat onderzoek verrichten.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF