Nieuwsbrief 20200618

Op donderdagmiddag 18 juni as is er een ledenraad van de vakcentrale CMHF.

Daar zal aan alle verenigingen, dus ook aan de VHMF, gevraagd worden of we kunnen instemmen met de overgang van het huidige pensioenstelsel naar een nieuw pensioenpremiecontract per 2026.

Dit contract staat in zeer grove lijnen en bewoordingen geschilderd in vijf A4tjes. Omdat Minister Koolmees om electorale redenen een akkoord en een daarbij horende, tot nu geheime, hoofdlijnennota vrijdag naar het kabinet wil sturen, is er nu een dringende verwachting gecreëerd, dat de leden van de vakcentrales FNV, CNV en VCP zich zouden moeten uitspreken over het nieuwe contract voor aanstaande vrijdag. CNV heeft, vraag niet hoe het kan, al gepeild en is akkoord. Bij de FNV bestaan grote twijfels bij het ledenparlement, de beslissing is uitgesteld.

Het bestuur van de VHMF is van mening dat de gepresenteerde grote lijnen voor een nieuw contract kansrijk zouden kunnen zijn.

Een paar dagen om een ledenpeiling te organiseren over zo een belangrijk thema vindt het bestuur onacceptabel. Echter de gepresenteerde documentatie en de toelichting daarop die onze deskundigen mondeling hebben ontvangen van de VCP-onderhandelaars, is zo algemeen en weinig concreet, dat het bestuur heeft besloten dat een weloverwogen stem volstrekt onmogelijk is. Een duidelijke uitleg voorzien van voorbeelden van diverse "maatmensen" is onontbeerlijk om een voldragen beslissing van de VHMF naar voren te brengen. Ook dreigen de komende jaren tot 2026 binnen het huidige pensioenstelsel grote premiestijgingen en kortingen. Hierover is niet of nauwelijks iets afgesproken.

Gezien het bovenstaande heeft het bestuur besloten om geen voor en geen tegen uit te spreken en zich van stemming te onthouden.

Dit onder vermelding dat de VHMF de kansen van de nieuwe contouren ziet maar dat een verdere uitwerking voorzien van voor iedereen begrijpelijke teksten en duidelijke voorbeelden over de werking het nieuwe pensioenstelsel, dringend geboden is zodat de leden van de vakcentrales oprecht hun fiat kunnen uitspreken.

Wij blijven betrokken en waakzaam!