Nieuwsbrief 20201209

Geachte leden,

In deze nieuwsbrief komen de volgende zaken aan de orde: Commissie Integriteit Financiën, de kijkcijfers van het webinar, een vooruitblik op de aanstaande Informatief, een tip over de thuiswerkvergoeding en nieuws over de ALV.

Commissie Integriteit Financiën

Op verzoek van de Commissie Integriteit Financiën organiseren wij binnenkort een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Zij willen zichzelf graag presenteren en graag met ons kennismaken. Graag zien we uw aanmelding tegemoet via https://leden.conscribo.nl/vhmf/cif .

Kijkcijfers webinar

“Bouwen aan vertrouwen”, 27 oktober 2020 Het webinar is inmiddels bijna 2.500 bekeken. Dit is inclusief “terugkijken”. U kun het webinar nogsteeds terugkijken via de volgende link: https://channel.royalcast.com/belastingdienst/#!/belastingdienst/20201027_2. Het bestuur van de VHMKF kijkt met tevredenheid terug op het webinar. Nogmaals onze grote dank voor de inzet van de deelnemers, gespreksleider Leo Stevens en de symposiumcommissie!

Vooruitblik Informatief

De Informatief die binnen twee weken op uw deurmat valt is de dikste in jaren! Hij bevat een terugblik van de Symposiumcommissie op het afgelopen jaar en de beantwoording van de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn, maar die niet aan de orde konden komen. Tevens schrijft onze vice-voorzitter Dennis Baegen in over de nieuwe behandeling van de belastingaangiftes van collega’s. Hiervoor hebben onze CMHF-vertegenwoordigers zich het afgelopen jaar stevig ingezet en een fantastisch resultaat behaald: belastingambtenaren zijn in principe gewone burgers. Ook lezenswaardig: de column van Guppy.

Thuiswerkvergoeding

U kunt nog tot 10 december via P-Direkt de veelbesproken thuiswerkvergoeding aanvragen. Het bedrag van de vergoeding wordt dan nog dit jaar uitgekeerd. Mocht u zich ongemakkelijk voelen bij de ontvangst van deze vergoeding, dan kunt u het bedrag natuurlijk altijd overmaken naar een goed doel!

ALV

Zoals eerder aangekondigd zal de ALV, gezien COVID-19, op bijzondere wijze plaatsvinden. Zoals afgestemd met de lokale afdelingen worden de beslispunten (financiën, bestuursbenoemingen) via e-mail aan u voorgelegd. De ALV, nu vastgelegd voor dinsdag 19 januari 2020, zal elektronisch plaatsvinden, waarbij iedere afdeling twee personen afvaardigt die in gesprek gaan met het bestuur.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF