Nieuwsbrief 20211006

Beste leden,

Het bestuur van de VHMF hoopt dat je een goede vakantie hebt gehad en dat je er klaar voor bent om weer fysiek naar kantoor te mogen gaan. Daarom de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie, waarbij we beginnen met nieuws van onze CMHF-vertegenwoordigers.

In deze nieuwsbrief:
- vertegenwoordigers bonden praten met Tweede Kamercommissie Financiën;
- CAO-onderhandelingen hervat;
- ALV en symposium op 18 november: “Save the date”.

Vertegenwoordigers bonden praten met Tweede Kamercommissie Financiën

In april dit jaar zijn de vier bonden bij Financiën voor het eerst naar buiten gegaan met de oproep “rust, ruimte, regelmaat” voor alle medewerkers bij het Ministerie van Financiën. Deze oproep was verzonden naar de media en opgepakt onder andere door Het Financieele Dagblad en het 20-uur journaal van de NOS op 16 april 2021. Nu in september was het tijd om in gesprek te gaan met de politiek. Op 14 september zijn de vier bonden in gesprek gegaan met de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Dat is een vaste commissie van ongeveer 30 Kamerleden die zich specifiek bezighoudt met de dossiers en onderwerpen die het Ministerie van Financiën aangaan. Bij het gesprek waren commissieleden van verschillende politieke partijen aanwezig, zoals de VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SP en BIJ1.

CAO-onderhandelingen hervat

Op 7 juni heeft de werkgever Rijk een bod gedaan voor een nieuwe cao. Het bod heeft onder de rijksambtenaren tot veel, overwegend negatieve, reacties geleid. Deze reacties zijn zowel geuit via het Rijksportaal als via berichten gericht aan de bonden.
Als reactie op het bod van de werkgever Rijk gaven de vakbonden aan een te grote kloof te zien tussen wat de werkgever Rijk zijn medewerkers te bieden had en wat de rijksambtenaren van hun werkgever verwachten. Dit was voor de bonden reden om de onderhandelingen te staken.
De afgelopen periode hebben de bonden en de werkgever gebruikt om deze kloof te verkleinen. Dit heeft er toe geleid dat de werkgever en de vakbonden op dit moment voldoende basis zien om inhoudelijk over een nieuwe cao te gaan onderhandelen. Er is besloten om woensdag 29 september de cao-onderhandelingen te hervatten.

Aanmelden voor de verschillende CMHF-nieuwsbrieven kan via Aanmeldingsformulier (email-provider.nl)

ALV en symposium op 18 november: “Save the date”

Op 18 november 2021 organiseert de VHMF haar jaarvergadering en symposium in de Jaarbeurs in Utrecht. Het symposium draagt de titel: “DATA: GOUD OF FOUT? Groen-Blauwe ontwikkelingen”. Meer over het symposium kun u lezen in de komende Informatief, die eind oktober op uw mat valt. De stukken voor de jaarvergadering zullen elektronisch worden verzonden. Het bestuur van de VHMF is verheugd dat deze dag weer in de vorm van een fysieke bijeenkomst kan plaatsvinden. Omdat we elkaar zo lang niet “live” hebben kunnen ontmoeten, zal iets meer tijd worden ingeruimd voor het sociale deel van de bijeenkomst. Dat alles betekent echter wel dat alle aanwezigen zich dienen te houden aan de dan geldende Corona-regels van de Jaarbeurs (incl. Corona-check app en identiteitsbewijs).

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF