Nieuwsbrief 20211119

Zoals je in onze nieuwsbrief van afgelopen zaterdag hebt kunnen lezen heeft het bestuur de ALV en het symposium van gisteren helaas moeten annuleren. Graag hadden we elkaar weer gesproken, de symposiumcommissie had alles tot in de puntjes voorbereid, maar het mocht niet zo zijn.

Toch sturen we je hierbij de Jaarrede (klik hier), zoals ik die had willen uitspreken. Het thema van de Jaarrede is verandering. In de jaarrede komt aan de orde wat er in ons werk en de vereniging verandert, maar ook wat er moet veranderen. Gebaseerd op signalen die het bestuur van de leden ontvangt. Een aantal van die veranderingen zijn:

  • onze omgeving verandert;
  • de houding van de maatschappij ten opzichte van ambtenaren verandert;
  • de vereniging verandert;
  • het werk verandert;
  • de aansturing van onze organisatie verandert. Of beter: zal nog veel meer moeten veranderen;
  • het beeld dat oprijst is dat van een verwaarloosde organisatie. Dat moet veranderen.

Daarna schetst de Jaarrede een aantal positieve punten: we krijgen eindelijk nieuwe collega’s, ook voor het fiscale werk. We hebben samen de afgelopen anderhalf jaar grotendeels vanuit huis ons werk kunnen doen. En we zien collega’s hard werken aan verandering en aan het oplossen van problemen uit het verleden. Een goed voorbeeld is daarbij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, waar veel collega’s, vaak op vrijwillige basis daar werkzaam, hun best doen fouten uit het verleden recht te zetten.

Samen werken we hard aan meer vertrouwen binnen en buiten de overheid. Ook de VHMF levert een bijdrage aan het opbouwen van het interne en externe vertrouwen in de Belastingdienst, en wel via het binnenkort te starten Goed Werk-programma, in samenwerking met de Stichting Beroepseer. Houd je mailbox in de gaten!

Het bestuur van de VHMF hoopt je binnenkort toch echt weer te kunnen zien. Tot die tijd geldt: blijf gezond!

Jurjen Glazenburg

voorzitter VHMF