Nieuwsbrief 20220920

Beste leden,

Zo langzamerhand is iedereen weer terug van vakantie. We hopen dat je een goede zomer gehad hebt! In deze nieuwsbrief verbeteren we een foutje en kondigen we de vergaderingen van onze afdelingen aan. Tevens besteden we aandacht aan de Geschillencommissie Rijk.

Tikfoutje
In onze nieuwsbrief van 28 juli is een foutje geslopen in het mailadres dat is opengesteld voor ondersteuning op rechtspositioneel vlak. Dat mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mails naar het mailadres met het tikfoutje worden overigens doorgestuurd naar het juiste adres.

Nieuwe redacteur Informatief
Theo Kaspers is de nieuwe redacteur van ons blad Informatief. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur van de VHMF is blij met de inzet van Theo.

Najaarsvergadering afdeling Drenthe/Overijssel/Gelderland-Flevoland
Op 13 oktober 2022 vanaf 10.00h vindt de najaarsvergadering van de afdeling Drenthe/Overijssel/Gelderland-Flevoland plaats in het Wapen van Wesepe (vlak bij Deventer).’s Ochtends vanaf 10.00h zullen alle ontwikkelingen op het gebied van vertegenwoordiging, vaktechniek en verbinding de revue passeren. In de middag (vanaf 13.00h) zal Arjan Erkel ons meenemen in zijn verhaal over gevangenschap, vrijheid en persoonlijke groei. Arjan is in 2002 ontvoerd en heeft als gijzelaar 607 dagen opgesloten gezeten. Zijn weg naar innerlijke vrijheid en het vergroten van zijn eigen weerbaarheid heeft hij beschreven in het boek 'Ontvoerd', dat een bestseller is geworden. Zie https://arjanerkel.nl/nl We denken dat zijn verhaal iedereen kan inspireren, zeker in een situatie die soms hopeloos lijkt. De bijeenkomst zal rond 16.00 eindigen.

De vergadering staat open voor alle leden van de VHMF, het middagdeel (EP) ook voor alle andere collega’s – nodig dus als lid een introducee uit voor ’s middags! Je kunt je opgeven bij Nicole Otten. Geef daarbij aan of je ’s ochtends of ’s middags of beide dagdelen komt.

Vooraankondiging najaarsvergadering afdeling Noord-Holland/Utrecht
De najaarsvergadering van de afdeling Noord-Holland/Utrecht wordt gehouden op donderdag 10 november 2022, vanaf 13:00 uur, in de Bierfabriek, gevestigd aan de Nes 67, 1012 KD te Amsterdam (https://www.bierfabriek.com/amsterdam/). Als spreker/lezing om 15: 00 uur (ongeveer) hebben we Henk Guiljam met als onderwerp recente jurisprudentie met betrekking tot de verschillende belastingmiddelen. Wanneer je je hiervoor kunt opgeven laten we in een volgende nieuwsbrief weten.

VHMF Kantoorborrel Arnhem
Op 6 oktober, van 16.00h tot 19.00h organiseert de VHMF een kantoorborrel voor kantoor Arnhem in ’t Taphuys, Jansplein 56, Arnhem. Leden van de VHMF en introducees kunnen zich aanmelden via ConnectPeople: Kantoorborrel Arnhem, uiterlijk 3 oktober a.s.

Geschillencommisie Rijk
Met de ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 kan een werknemer geen bezwaar meer maken bij zijn/haar eigen werkgever. De sector Rijk en de bonden vinden het echter belangrijk dat iedereen zijn mening kan blijven geven. Dat verhoogt de kwaliteit en zorgvuldigheid van beslissingen. Daarom zijn tussen de vakbonden en de minister van BZK afspraken over hoe wordt omgegaan met geschillen tussen medewerker en leidinggevende. Daarvoor is een onafhankelijk geschillenloket ingericht dat medewerkers en leidinggevenden bijstaat in het vinden van een oplossing. Het loket zorgt voor bemiddeling en advisering. Lukt het niet een geschil op die manier op te lossen, dan hebben medewerker en leidinggevende natuurlijk nog de mogelijkheid om dit voor te leggen aan de kantonrechter. VHMF-leden Hans Neijman en Dennis Baegen zijn lid van de commissie.

Meer over de Geschillencommissie Rijk vind je hier: https://www.geschillencommissierijk.nl/