Nieuwsbrief 20230320

ALV en Symposium

De ALV en het symposium worden gehouden op 18 april te Utrecht. Zoals jullie weten heeft de stichting Beroepseer in opdracht van de VHMF vorig jaar een Goed werk-project gedaan met collega’s van Dienst Toeslagen, Douane en Belastingdienst. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het boek waarin de resultaten van het project worden neergelegd en geduid. Op 18 april, aan het eind van de ALV, zal onze voorzitter Jurjen Glazenburg het eerste exemplaar van dit boek aanbieden aan onze secretaris generaal, Bas van de Dungen .

Gesprek met staatssecretaris over institutioneel racisme

Eerder deze week is een delegatie van de VHMF op uitnodiging van staatssecretaris Van Rij met hem het gesprek aangegaan over institutioneel racisme. Daarbij kwamen zowel persoonlijke ervaringen als de invloed op het werk van de discussie over dit onderwerp aan de orde.

Gesteld werd dat de waardevolle discussie over institutioneel racisme tot te grote voorzichtigheid leidt bij de aanpak van fraude, waardoor onwenselijke zaken voortduren en maatschappelijke en persoonlijke schade worden vergroot. De staatssecretaris toonde zich betrokken bij de oplossing van dit probleem. Er ontspon zich een discussie over een andere uitwerking van ons toezicht waarin de validering van bepaalde controle strategieën beter wordt vastgelegd en professioneel aanzien krijgt.

Uitgangspunt van het bestuur van de VHMF is dat belangrijke keuzes in de uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger plaatsvinden. Daarbij dient, bijvoorbeeld via het meer-ogenprincipe, steeds het gesprek over de rechtsstatelijkheid van het handelen van de drie diensten te worden gevoerd. Ook wettelijke maatregelen, zoals defiscalisering van de giftenaftrek, kunnen daarbij helpen.