Nieuwsbrief 20230428

Beste leden,

Op 18 april 2023 waren de ALV van onze vereniging en het jaarlijkse symposium. Nu het bestuur weer enigszins is neergedaald na deze inspannende week, hierbij de aan deze dag gewijde nieuwsbrief.

De ALV stond in het teken van een goed gesprek tussen de leden en het bestuur. De oproep van het bestuur voor nieuwe bestuursleden werd meteen al vervuld: Ine Meulendijks werd gekozen als nieuw bestuurslid. De termijn van Frank van Wuijckhuise werd door de vergadering verlengd. Ine en Frank gefeliciteerd!

Het altijd wat saaiere financiële gedeelte van de ALV werd ook naar tevredenheid afgerond, mede door de positieve woorden van de kascontrolecommissie. Dank daarvoor.

De ALV werd afgesloten met de overdracht door onze voorzitter Jurjen Glazenburg van het boek “Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren” aan SG Bas van den Dungen. Het boek is de weerslag van de Goed Werk Plaatsen die de stichting Beroepseer voor collega’s van Dienst Toeslagen, Douane en Belastingdienst heeft gehouden en bevat zestien belangrijke aanbevelingen om meer professionele ruimte te scheppen voor de medewerker, die dan beter het door burgers en bedrijven gevraagde maatwerk kan leveren. Bas: “Ik heb het met genoegen gelezen en ik vind het heel waardevol voor iedereen in de uitvoering én in beleid.”


Jurjen Glazenburg en Bas van den Dungen

Het boek is nu al te downloaden van onze site, waar het binnenkort ook gratis te bestellen is [link]. Het is interessante leesstof, juist ook voor collega’s die nog geen lid zijn van de VHMF. Zegt het voort!

Op onze site kun je inmiddels de Jaarrede vinden zoals deze door onze voorzitter op 18 april is uitgesproken. Tevens vind je daar de tekst die bij de overdracht van het boek is uitgesproken [link]. Bas van den Dungen heeft via LinkedIn aandacht besteed aan de overdracht. [link]

’s Middags was het tijd voor ons jaarlijkse symposium, dit keer onder de titel “Belastingdienst, tot hier, ...en nu verder! Verleden, heden en toekomst. Sprekers, waaronder Rik Peters van de Rijksuniversiteit Groningen, collega Sandra Palmen, hoogleraar Gabriël van den Brink en staatsecretaris Marnix van Rij spraken over resp. verleden, heden en toekomst van de Belastingdienst (en Douane en toeslagen). Dit alles onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Dyon van Beek.

Het bestuur van de VHMF dankt allen voor een geweldig symposium!

  

Informatie vanuit de CMHF:
- verslag DGO van 11 april 2023 [link]
- oproep CMHF tot structurele loonruimte overheidspersoneel [link]