Nieuwsbrief 20230615

Bestellen boek Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren
Naar aanleiding van de reactie van het bestuur van de VHMF op “de aangifte tegen de Belastingdienst”, die voor veel leden van onze doelgroep traumatisch was, is het bestuur van de VHMF op zoek gegaan naar wat maatschappelijke roep om “maatwerk” vraagt van de Belastingdienst Douane en Dienst Toeslagen. Om daar een beter beeld van te krijgen was het nodig een externe partij, de stichting Beroepseer, te vragen een aantal Goed Werk Plaatsen te organiseren voor alle collega's van de drie diensten. In opdracht van de VHMF, met een bijdrage van het Ministerie. Uit de Goed Werk Plaatsen komen zestien aanbevelingen. Deze zien op het nut van een lerende organisatie (vertrouwen) en een open en veilige werkomgeving. Het resultaat van de Goed Werk Plaatsen is neergelegd in een boek, dat te downloaden is via www.vhmf.nl, maar nu ook, zoals tijdens onze ALV toegezegd, gratis te bestellen.

De bestellink is https://ghitc.online Niet alleen voor leden, maar voor alle collega’s! Stuur deze mail dus vooral door!

Resultaat oproep hulp bij de individuele rechtsbijstand
Naar aanleiding van onze oproep voor hulp bij de individuele rechtsbijstand hebben zich 6 leden gemeld. Als bestuur zijn we zeer blij met deze respons. We zijn nu bezig om samen met de aanmelders een plan te maken en komen daar richting jullie zo snel mogelijk op terug.

Inlevend invorderen Maandag 5 juni waren voorzitter van de VHMF Jurjen Glazenburg en bestuurslid Rob Roodenrijs aanwezig bij de ronde tafel van de Belastingdienst. In onze voorbereiding zijn zij door een aantal leden bijgepraat over Inlevend invorderen en de invordering meer in het algemeen. Bedankt!
Uit de gesprekken bleek de enorme behoefte vanuit de maatschappij en maatschappelijke organisaties aan vereenvoudiging – zo zijn er zeventien verschillende potjes voor inkomenssteun met elk hun eigen regels. Niet alleen zien burgers daarom door de bomen het bos niet meer, maar ook lopen burgers risico’s als ze inkomenssteun aanvragen. De verschillende opvattingen van overheidsorganisaties over kwijtschelding en regels en termijnen rond afbetalingsregelingen zorgen ervoor dat burgers risico lopen in plaats van dat zij minder zorgen hebben. Dat moeten we als maatschappij beter doen.
Een ander punt was het gebrek aan inzicht van organisaties in de schulden van burgers. Om burgers te kunnen helpen is inzicht in hun schulden (aan overheden maar ook aan commerciële partijen als webwinkels) nodig, juist ook om hen beter te kunnen beschermen. Reële en minder reële opvattingen rondom gegevensdeling en AVG staan daaraan soms is de weg.
De inbreng van de VHMF was ook een verwijzing naar ons stuk Invordering van Sluitstuk naar Voetstuk (uit 2013!), waarvan een aantal zaken nu worden ingevoerd. Tevens is aangegeven dat onze collega’s graag maatwerk leveren als ze daar de kans toe krijgen.

Bezwaar ABP afgewezen?
In één van onze vorige nieuwsbrieven wezen we u op het advies van de CMHF bezwaar te maken tegen de overgang van je pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel. In veel gevallen heeft het ABP daarop afwijzend gereageerd. De CMHF adviseert als je al bezwaar hebt gemaakt, de reactie van uw pensioenfonds goed te bewaren en het pensioenfonds in antwoord daarop aan te geven dat het proforma-bezwaar wordt aangehouden. Voor meer uitleg verwijzen we je naar https://www.cmhf.nl/nieuws/uw-pensioenfonds-stuurde-een-afwijzende-reactie-op-uw-proforma-bezwaar-wat-nu

Overigens is een aantal bezwaarmakers slachtoffer geworden van een datalek bij het ABP. Mocht dat bij jou gebeurd zijn, dan heeft het ABP je daarvan op de hoogte gesteld. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt je zien wat je dan kunt doen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/beveiliging/datalekken/slachtoffer-van-een-datalek-dit-kunt-u-doen

Paul Soomers

Secretaris VHMF

      

Wil je rechtstreeks en dus sneller op de hoogte zijn van CMHF-zaken, dan kun je je aanmelden voor een aantal verschillende nieuwsbrieven via https://laposta.nl/f/ssusybmys7zw