Nieuwsbrief 20230907

Beste leden,

Het is begin september. De meeste collega’s en het grootste deel van het bestuur zijn weer uitgerust terug van vakantie. Tijd voor een nieuwsbrief, met daarin een herinnering voor de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de VHMF op 2 oktober en aandacht voor de UFE.

Viering 150-jarig bestaan VHMF
Als het goed is heb je recent de Informatief ontvangen. Daarin heb je al kort kunnen lezen over het jubileumfeest op 2 oktober in Singer Laren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld je aan via: https://vhmf.belastingdienst-events.nl/

UFE Webinar
De VHMF is lid van de UFE, de Union of Finance Personnel in Europe, zie https://ufe-online.eu/. Ons bestuurslid Rob Roodenrijs is vice president van de UFE. De UFE verenigt een groot aantal vakverenigingen in Europa. Net als de VHMF bespreekt en agendeert de UFE ook vaktechnische zaken. In dat kader organiseert de UFE op 19 september een webinar over “E-Invoicing 2.0” De ondertitel van het webinar luidt “Promoting economic growth and preventing fraud with Real Time Economy”.

Sami Koskinen, Director of Stakeholder Relations, Finnish Tax Administration, zal spreken over het “Real Time Economy Project”. Georg Geberth, Director Global Tax Policy bij Siemens en Chair van de OESO "Tax and Digital Working Group", Business@OECD (BIAC), zal spreken over “Opportunities for better Digitalization for Business”.

Het bestuur van de VHMF roept geïnteresseerde leden op zich aan te melden voor dit webinar. Inschrijven kan via deze link: [https://app.guestoo.de/public/event/4ae729b7-b563-4aeb-85be-08641b1009ec?lang=EN] Als je denkt dat anderen ook geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, stuur deze nieuwsbrief dan naar hen door.

Zoals jullie kunnen zien heeft de VHMF ook een Europese component, zeer interessant. We willen dan ook graag de mogelijkheid bieden aan een lid om, samen met het bestuur, dit verder uit te werken. Denk daarbij aan het onderzoeken van de mogelijkheid om een bijeenkomst van alle leden van de UFE in Nederland te organiseren. Wie wil hier aan meewerken?