Nieuwsbrief 20231218

In deze laatste nieuwsbrief van 2023 :
- nieuws over het Liber Amicorum;
- nieuws over ZZP’ers bij Financiën;
- succesvolle eindejaar ledenwerfactie;
- kerstwens

Liber Amicorum “Richtige Heffing”: voorlopig “uitverkocht”
Eerder informeerden we je over het Liber Amicorum “Richtige Heffing”, dat is verschenen in het kader van het 150-jarig bestaan van de VHMF. Het boek is nog steeds te downloaden vanaf https://vhmf.nl, maar de fysieke exemplaren zijn “uitverkocht”. Het bestuur van de VHMF is blij met het succes van het boek, dat inmiddels al een aantal malen geciteerd is in de vakliteratuur. Daarom heeft het bestuur besloten om opdracht te geven voor een tweede druk, die waarschijnlijk rond 1 februari beschikbaar zal zijn.
Je bestelling voor het fysieke boek komt op een wachtlijst, maar aarzel niet. Zie: https://ghitc.online/boek-150-jaar.html

ZZP bij Financiën
Mede dankzij onze vertegenwoordigers van CMHF Overheid in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) wordt een begin gemaakt met het normaliseren van de arbeidsverhoudingen van ZZP’ers bij Financiën. Langzamer dan gehoopt (en waarop van werknemerszijde was ingezet) maar het begin van het einde is er. Behalve dat door onze inspanningen dit onderwerp op het DGO van ons eigen ministerie uitvoerig wordt besproken, hebben we te horen gekregen dat dit onderwerp nu ook met en bij de andere rijksoverheden en decentrale overheden bespreekbaar wordt gemaakt. Een goede ontwikkeling.

Succesvolle eindejaar ledenwerfactie
In de vorige nieuwsbrief hebben we een ledenwerfactie opgestart. Het doel is duidelijk, we willen graag meer leden hebben. En daarom krijg je als aanbrengend lid een cadeaubon ter waarde van € 25,-. Wij zijn zeer tevreden, want sinds begin november zijn er meerdere tientallen nieuwe leden bijgekomen.

Een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden. Wij zijn blij dat jullie er bij zijn!

En voor alle leden, we hebben nog cadeaubonnen beschikbaar, dus aarzel niet en gebruik deze laatste weken om die ene collega die je toch al wou overhalen, om nu echt lid te laten worden.

Kerst- en eindejaarswens
Dit jaar vierden we dat de VHMF 150 jaar bestaat. We staan daarmee in een lange traditie. De feestelijke dag op 2 oktober in Singer Laren was het hoogtepunt van dit bijzondere jaar.

Maar we deden met hulp van jullie, onze leden, nog meer. We maakten een Liber Amicorum, waaraan een aantal leden heeft bijgedragen en waarvan de redactie werd gevormd door leden en ereleden. We hadden een succesvol symposium en een aantal bijzondere regionale bijeenkomsten. En we zijn bezig met een bijdrage voor WFR, als uiting van onze vaktechnische achtergrond!

In 2024 gaan we verder. Want er komt nogal wat op ons af. Veranderingen bij de CMHF, maar, naar aanleiding van de interviews die door bureau Blauw onder onze doelgroep zijn gehouden, ook voor de vereniging. We zetten de traditie op een moderne manier voort.

In een vereniging doe je het samen. Toch is dat ook bijzonder, daarom zijn we blij met de tientallen leden die in meer of mindere mate hun steentje bijdragen. Als bestuur, overigens met twee leden uitgebreid, proberen we dat te stimuleren. We zijn stiekem toch ook trots dat steeds meer leden meedoen. Dank daarvoor!

Ik wens jullie, en allen die jullie lief hebben, goede kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Namens het bestuur van de VHMF

Jurjen Glazenburg
voorzitter