Nieuwsbrief 20240331

Beste leden,

Binnenkort meer over het onderhandelingsresultaat CAO RIJK 2024-2025 (https://www.caorijk.nl/actueel/nieuws/2024/03/29/resultaat-van-onderhandelingen-cao-rijk-2024-2025).

Deze keer geen "normale" nieuwsbrief, maar een teaser voor 18 april (nog niet aangemeld?  https://vhmf.belastingdienst-events.nl/  ). 

Paul Gunnewijk heeft samen met Hanskje Nagel en Nicole Bosch de afgelopen weken een drietal interviews gehouden, waarvan jullie de highlights op ons symposium gaan zien in drie korte filmpjes. Om alvast in de stemming te komen heeft Paul nog een inleidend artikel hierover geschreven, dat je onderaan de nieuwsbrief kunt lezen.

Voor nu eerst fijne Paasdagen!

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

      

 

Lef, visie en samenwerking

Symposiumcommissieartikel naar aanleiding van de prijswinnaars interviews door: Paul Gunnewijk

Een goed team is toekomstbestendig. Dat is mijn conclusie naar aanleiding van de interviews die wij in het kader van het symposium gehouden hebben met de prijswinnaars van de Ambtenaar van het Jaar verkiezing. Of je nu de teamrollen van Belbin, de denkhoed-kleuren van De Bono of de nummers van het enneagram toepast, het gaat erom dat je een maximaal pluriform samengesteld team hebt en die veelzijdigheid ook samenbrengt en benut.

Het benutten van de veelzijdigheid van de partijen met wie je werkt, is ook de boodschap van Annelies van Eekelen, winnares van de prijs ‘Ambtenaar van het Jaar 2023, werkzaam als projectleider aanpak Energiearmoede bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij heeft voor haar aanpak om energiearmoede tegen te gaan deze prijs gekregen, omdat zij zich op zeer voortvarende en onvermoeibare wijze heeft ingezet voor het te ontwikkelen beleid. En bovendien dit beleid ook uitvoerbaar weet te maken door alle betrokken partijen er bij te houden. Zij heeft laten zien dat voor goede uitvoerbaarheid meer nodig is dan alleen een mooi idee, en dat je als ambtenaar aan de te maken wet- en uitvoeringsregelingen iets kunt toevoegen. Voor haar is samenwerken de belangrijkste kwaliteit die je als ambtenaar moet hebben. Vervolgens moet je goed luisteren naar de behoeftes van de burgers die je uiteindelijk mag bedienen en de uitvoerende instanties die met die burgers te maken hebben. Door goed teamwork met die uitvoerende instanties is het mogelijk als overheid de kwaliteit van het werk te verbeteren en het vertrouwen van de burgers en de maatschappij weer terug te verdienen. Deze prijs geeft Annelies zeker extra motivatie, maar ze heeft de afgelopen 17 jaar in haar verschillende functies ook steeds ervaren dat samenwerken je extra kracht oplevert. Kijk om je heen en zoek de gezamenlijke opdracht zodat je gebruik kunt maken van elkaars kennis, expertise en daadkracht. Dat is haar motto. Als ambtenaar moet je beseffen voor wie je werkt en het kan je ook veel energie geven dat je iets voor een ander kan betekenen.

Ook Maarten Veldhuis, winnaar van de ‘Publieksprijs’, bevestigt deze stelling van veelzijdigheid. Maarten is accountmanager bij het waterschap Vallei en Veluwe en zegt het met vlogs op zijn manier. Zijn inzet is gericht op het gezonder maken van de landschappen door meer te sturen met water en bodem. Onder de Veluwe zit de grootste waterbel van Nederland, 7x het IJsselmeer. En die bel lekt door menselijk toedoen de laatste 100 jaar leeg. We gebruiken het voor drinkwater, voor industrie en koeling, er zijn naaldbossen aangeplant die veel water verdampen en het water lekt weg naar de Flevopolder, doordat we daar steeds water wegpompen. Werken bij dit waterschap is werken in en voor een netwerkorganisatie. Dat doe je niet alleen, maar steeds samen. Maarten geeft aan dat intern verschillende specialisten aan het werk zijn zoals: ingenieurs, juristen, communicatiedeskundigen, ecologen, hydrologen en zelfs een antropoloog. Tevens wordt er veel samengewerkt met externe partijen zoals: Landbouw- en natuurorganisaties, landgoederen, Gemeenten, bedrijven en Provincies. Binnen de organisatie van het waterschap krijgt ieder de ruimte zijn ding te doen en zijn ideeën naar voren te brengen. Dat vereist persoonlijke inzet, grenzen durven overschrijden, lef tonen maar ook respect voor de ander en een ander standpunt. Door de werkwijze van continu terugkoppelen en herbezinnen is er steeds minder verschil tussen beleid en uitvoering omdat die twee elkaar steeds nodig hebben om uiteindelijk te weten waarom en hoe de zaken moeten worden aangepakt. ”Dat alles vraagt veel afstemming en ook doelgerichtheid. De doelen die we nastreven worden ook gezamenlijk in overeenstemming gebracht. En dat steeds in het besef dat we continu in een grote transitie zitten. Je dat bewust zijn helpt om de zaken te relativeren en gezamenlijk te blijven werken aan een mooi en gezamenlijk gedragen groeimodel voor het landschap van de toekomst. In deze organisatie zo te mogen werken geeft veel voldoening. Je merkt dat je in je functie groeit en die functie zich ook met jou mee ontwikkelt.”, aldus Maarten.

En ten slotte Bauke van der Meulen, manager informatisering bij de gemeente Emmen. Hij geeft heel duidelijk aan dat hij als leidinggevende inspeelt op de veelzijdigheid van zijn teams. Bauke heeft bij de verkiezing Ambtenaar van het Jaar 2023 van de jury een ‘Eervolle’ vermelding gekregen. Deze bijzondere onderscheiding heeft hij te danken aan zijn mensgerichte wijze van leidinggeven. Hij is een ‘mensen-mens’ en weet dat ook als ambtenaar handen en voeten te geven door ‘bottom-up’ leidinggeven. “Ik heb graag trainees aan het werk, die veel ruimte krijgen net als de andere medewerkers van mijn team en dus blijven ze graag bij ons werken.”, aldus Bauke. Fouten maken mag, misschien leren we daar nog wel het meeste van. En door de medewerker in zijn kracht te zetten groeit hij naar zijn top. Zijn team, werkzaam in informatiemanagement, bestaat uit 60 mensen ingedeeld in 5 clusters, allen werkzaam op een eigen aandachtsgebied met onderling ook allerlei dwarsverbanden. Dit betekent dat in gezamenlijkheid gekeken moet worden, hoe dit vakgebied zich ontwikkelt en hoe ze dat kunnen bijhouden. Dat samen zoeken is juist nu heel belangrijk, want ze zitten in een transitie van aanbod- naar vraag- gestuurd werken. “In onze visie moeten we meer naar buiten, omdat daar onze werkelijkheid ligt en we daar op willen aansluiten. We gaan daar dus op zoek naar de juiste vragen.” Bij die zoektocht speelt de diversiteit van het team een grote rol omdat de vraagpunten complex en divers zijn. Bovendien blijkt dat iedere leeftijdsgroep zijn eigen manier heeft van kijken naar een probleem en het vinden van passende oplossingen. Dat geldt in de maatschappij, maar ook voor de eigen teams en daarom moet je werken met een brede afspiegeling, volgens Bauke. Dit betekent een opbouw gelijk aan die van de maatschappij met al haar diversiteit. In de strijd om met minder mensen toch meer te kunnen doen bieden robotisering en kunstmatige intelligentie mogelijk een kans de administratieve zaken aan de computer uit te besteden zodat de medewerkers ook echt naar buiten kunnen om, middels enquêtes, gesprekken, hoorzittingen en dergelijke op zoek te gaan naar de juiste vragen en gewenste antwoorden. Bauke: “De tijd dat wij weten hoe het moet en wat het beste is, is voorbij.” Het moge duidelijk zijn dat bij deze wijze van werken ook een managementstijl past die minder gericht is op cijfertjes en in control zijn. Zijn motto is: je zelf niet belangrijk maken en juist de medewerkers laten ‘shinen’. Want dat maakt mooie samenwerking mogelijk.

Van deze drie prijswinnaars leren we dat toekomstbestendig vakmanschap bestaat uit: goed teamwork, een werkwijze van continu terugkoppelen en herbezinnen en samen met visie en lef zoeken naar mogelijkheden die de burger en de maatschappij vooruithelpen.