Webinar 2020

 

Webinar VHMF 2020

Bouwen aan vertrouwen!

Hoe nu samen verder?

 

27 oktober 2020 10u00

'Bouwen aan vertrouwen' is het thema dat de Vereniging voor Hogere ambtenaren bij het ministerie van Financiën (VHMF) op 27 oktober organiseert van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom en kan via de chatfunctie interactief meedoen.

Onder aanvoering van prof. dr. Leo Stevens zoeken deelnemers naar antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat belastingplichtigen, toeslaggerechtigden, politiek én medewerkers weer vertrouwen krijgen in de Belastingdienst?

Herstel vertrouwen

Leo Stevens praat met Peter Smink, directeur-generaal van de Belastingdienst, en Fons Overwater, voorzitter van het Register Belastingadviseurs, over hoe het herstel van vertrouwen in de fiscaliteit er uit kan zien. Het gaat hierbij om het vertrouwen van:

  • de samenleving in de Belastingdienst
  • de belastingdienstmedewerker in (de leiding van) de Belastingdienst
  • de Belastingdienst in de politiek en vice versa
  • medewerkers van de Belastingdienst in het (aangifte)gedrag van burgers en bedrijven.

Menselijke maat

Vervolgens zoomt Stevens samen met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, en Steven van Eijck, voormalig staatssecretaris van Financiën, in op de menselijke maat. Het hanteren van de menselijke maat kan helpen bij het herstel van vertrouwen.

Cultuur

In een gesprek met Tiny Beks, directeur Vaktechniek Belastingdienst, ligt de focus op de relatie tussen vertrouwen en cultuur binnen de Belastingdienst. Wat zijn de dilemma’s voor de behandelend Belastingdienstmedewerker? Wanneer slaat vertrouwen om in (gerechtvaardigd) wantrouwen? Mag en durf je zelf een beslissing te nemen of leg je alles voor aan de rechter? Hoe ga je om met de macht die je als inspecteur hebt bij het nemen van ingrijpende beslissingen? Enige voorbeschouwingen zijn te lezen in de 'Informatief' (publicatie 2e week oktober).

Video

Kijk voorafgaand aan dit webinar deze korte film waarin voormalig directeur-generaal Joop van Lunteren zowel ingaat op de oorzaken van het teruggelopen vertrouwen, als op de sterke organisatiepunten van de Belastingdienst in het verleden. Nico Mol, plaatsvervangend directeur Belastingdienst MKB Noord Oost Nederland, spreekt over de kwalitatieve kracht en mogelijkheden van de huidige medewerkers en organisatie.(klik hier)

Deelnemen

Het webinar staat open voor alle geïnteresseerden binnen en buiten de Belastingdienst.

Meld je aan via de webinarlink (klik hier).

En de enige manier om alles te weten is erbij zijn:

zet het maar alvast in jouw agenda: 27 oktober 2020 - 10u00-12u00!

De symposiumcommissie VHMF