Symposium 2017


SYMPOSIUM VHMF

Kwaliteit begint bij jezelf:

’Noblesse Oblige’!

Kennis door kennissen of juist kennissen door kennis?

18 APRIL 2017 13u00

symposium2017

JULIANAZAAL JAARBEURS UTRECHT

Met vooruitziende blik is de symposiumcommissie van de VHMF vorig jaar augustus al de eerste gesprekken aangegaan vanuit ons eigen ‘Leitmotiv’; namelijk de behoefte aan een zich vernieuwende BD-organisatie met een gezonde cultuur. Een organisatie die in staat is die cultuur te bouwen en van binnenuit te behouden. Dit vereist een organisatiestructuur met medewerkers die op macro/organisatieniveau zeer professioneel kunnen en durven denken en werken, en die op micro/individueel niveau de organisatie en het werk met elan vanuit hun professionele ruimte gestalte willen geven. Ofwel een symposium 2017 over performance en gedrag, onder de noemer: Kwaliteit begint bij jezelf: ‘Noblesse Oblige’! En daarbij denken wij stiekem: als wij het, als ‘de hogere belastingambtenaren VHMF’, al niet doen …?


Theo Poolen, de roerganger ‘kwaliteit”, met stevige ideeën over het structureel investeren in en intensiveren van ontwikkeltrajecten voor zowel zittende als nieuwe medewerkers, omarmde direct ons thema en stelde zich vrijwillig als dagvoorzitter beschikbaar. “Welk een lichtend voorbeeld”!

Tijdens het symposium bieden we dan ook graag ruimte voor 'understanding the business'. Want wellicht begrijpen we het zelf allemaal niet meer… zo goed?
Professor Joseph Kessels, hoogleraar-emeritus, leerstoel Human Resource Development aan de Universiteit Twente, zal daarom inzoomen op de verschillende aspecten waaraan het leerproces van een organisatie/het collectief/de individu in het huidig tijdsgewricht moet voldoen. Hij stelt dat de urgentie groeit om voortdurend te blijven leren en ontwikkelen in kennisintensieve organisaties. Aan de ene kant neemt de complexiteit van de vraagstukken en hun context toe en aan de andere kant nemen automatisering en robotisering de routinematige werkzaamheden over. De kenniswerker organiseert hierdoor zijn eigen concurrentie …!
Voor een duurzame professionaliteit is dus een hoogwaardige initiële opleiding onvoldoende. Blijven leren en ontwikkelen is een noodzaak, maar dan niet langer op een schoolse manier. Hoe een andere grote organisatie, zoals KPMG Meijburg, dit dan wel oppakt wordt uiteengezet door Robert van der Jagt, partner KPMG Meijburg & Co.
Welke weg de Belastingdienst hierin zelf zoekt wordt aan de hand van een tweetal voorbeelden (Actualiteitencolleges en Tax Talent Traineeship) door hierbij betrokkenen zelf - Silje Donderwinkel en Ashley Battle - toegelicht.

Aan de dagvoorzitter vervolgens de uitdagende taak om de verbinding naar de uitvoering te leggen, via vragen uit het publiek. Dit gebeurt met hulp van diverse directeuren tijdens een paneldiscussie in het kader van “Werken, leren, ontwikkelen en vernieuwen raken steeds meer met elkaar verweven”; 'Hoe leren we eigenlijk bij de Belastingdienst; is dat een kwestie van eigen verantwoordelijkheid’?

En tot slot zijn we zeer vereerd dat onze directeur-generaal, Jaap Uijlenbroek, ons deelgenoot wil maken van zijn visie op dit thema alsmede op andere zaken na bijna 100 dagen DG-schap Belastingdienst.

Wij wensen u een inspirerend en vooral leerzaam symposium!

De symposiumcommissie VHMF