Manifest - Een betere Belastingdienst

Naar de mening van het bestuur van de VHMF is het volgende nodig voor een betere Belastingdienst:

  1. Vertrouwen binnen de Belastingdienst geeft vertrouwen in de Belastingdienst;
  2. Geef de Belastingdienst de kans de burger te ontzorgen, door eenvoudiger wetgeving, die aansluit bij de verantwoordelijkheid die de burger aankan;
  3. De overheid is net zo transparant als hij van de burger verwacht en is gericht op de lange termijn.

Deze punten lichten wij als volgt toe.