ALV 2022

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering 2021
4. Financieel gedeelte
 
  • Financieel verslag 2021 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2022 en de jaarlijkse bijdrage 2023;
  • Benoeming kascommissie 2022;
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarrede
   
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint op 21 april 2022 stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee. Na afloop
wordt u een lunch aangeboden.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht