Jaarvergadering VHMF 2024

Op 18 april 2024 is de algemene ledenvergadering van de VHMF gehouden.

Tijdens de bestuursverkiezing, werden Vincent van Eeden en Erik de Reijer gekozen als bestuurslid. Paul Soomers (secretaris) en Jurjen Glazenburg (voorzitter) werden in hun rollen herkozen. Dennis Baegen gaf aan dat hij zijn termijn dit keer niet zal gaan afmaken en werd onder die voorwaarde door de ALV opnieuw herkozen in zijn rol als penningmeester.

Lees dit en andere belangrijke zaken in de komende Informatief 106.

De jaarrede 2024, zoals die is uitgesproken door onze voorzitter: Jurjen Glazenburg, kunt je nu alvast lezen [klik hier]